Info@kiemvieclam.vn | Hotline: 0907-000-277 | Mạng Đăng Tin Việc Làm & Tuyển Dụng Toàn Quốc --MIỄN PHÍ

Download biểu mẫu quy trình tuyển dụng

Biểu mẫu Quy trình tuyển dụng


BIỂU MẪU


FILE DOWNLOAD

1.KẾ HOẠCH TUYỂN DỤNG CỦA CÔNG TY

1-ke_hoach_tuyen_dung_nhan_su_cty

2.KẾ HOẠCH TUYỂN DỤNG 6 THÁNG

2-ke_hoach_tuyen_dung_6_thang

3.KẾ HOẠCH TUYỂN DỤNG QUÝ 1

3-ke_hoach_tuyen_dung_quy_1

4.QUYẾT ĐỊNH THÀNH LẬP HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG

4-quyet_dinh_thanh_lap_hoi_dong_tuyen_dung

5.THƯ MỜI PHỎNG VẤN

5-thu_moi_phong_van

6.THƯ MỜI LÀM BÀI KIỂM TRA

6-thu_moi_lam_bai_kiem_tra

7.DANH SÁCH ỨNG VIÊN THAM GIA PHỎNG VẤN

7-danh_sach_ung_vien_tham_gia_phong_van

8.DANH SÁCH ỨNG VIÊN LÀM BÀI KIỂM TRA

8-danh_sach_ung_vien_lam_bai_kiem_tra

9.BẢN KHAI CỦA ỨNG VIÊN

9-ban_tu_khai_cua_ung_vien

10.DANH SÁCH CÂU HỎI PHỎNG VẤN

10-danh_sach_cau_hoi_phong_van

11.DANH SÁCH KẾT QUẢ LÀM BÀI KIỂM TRA

11-danh_sach_ket_qua_lam_bai_kiem_tra

12.BẢNG ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ PHỎNG VẤN

12-bang_danh_gia_ket_qua_phong_van

13.THÔNG BÁO TRÚNG TUYỂN

13-thong_bao_trung-tuyen_dung

14.THÔNG BÁO KHÔNG TRÚNG TUYỂN

14-thong_bao_khong_trung-tuyen_dung

15.QUY TRÌNH TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN

15-quy_trinh_tuyen_dung_nhan_vien

16.QUY TRÌNH TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ CẤP CAO

16-quy_trinh_tuyen_dung_nhan_su_cap_cao

17.TỜ TRÌNH BỔ SUNG NHÂN SỰ ĐỘT XUẤT

17-to_trinh_bo_sung_nhan_su_dot_xuat

Liên hệ

Công Ty GD & DV CNTT TINH NGHỆ
Tầng 9, Tòa Nhà Vietcomreal,
68 Nguyễn Huệ, P.Bến Nghé, Quận 1, Tp.HCM.
Tel. 028 22467086 / 028 22194047
Hỗ trợ hotline (24x7): 0907-000-277
Email: contact@Kiemvieclam.vn

Kết nối với Kiemvieclam

Liên hệ qua Email
Chat qua zalo
Chat qua Facebook
Gọi ngay: 0907.000.277