Info@kiemvieclam.vn | Hotline: 0907-000-277 | Mạng Đăng Tin Việc Làm & Tuyển Dụng Toàn Quốc --MIỄN PHÍ

CV 515 Lượt xem

Ronalpham

Thông tin ứng viên trong phần này đang bị ẩn.
Xin vui lòng Đăng Ký Gói Dịch Vụ để xem thông tin hồ sơ ứng viên chi tiết.

Thông tin chung

  • Ngoại ngữ B
  • Bằng cấp chứng nhận cao nhất Cử nhân CNTT
  • Số năm kinh nghiệm 9
  • Vị trí việc làm mong muốn it manager
  • Chọn nơi làm việc Tp.Hồ Chí Minh

Tôi có hơn 10 năm kinh nghiệm trong công nghệ thông tin và hiểu rất rõ tất cả các thông tin cần thiết trong lĩnh vực này.
• Có kiến thức tổng thể về hệ thống cơ sở hạ tầng Công nghệ thông tin.
• Kỹ năng lập kế hoạch, kỹ năng tổ chức, quản lý và điều hành.
• Có khả năng lãnh đạo, tổ chức công việc hoạt động một cách hiệu quả .

• Có khả năng nắm bắt và cập nhật các xu hướng kỹ thuật và công nghệ trong lĩnh vực Công nghệ thông tin.
• Làm việc độc lập và theo nhóm, sáng tạo và làm việc tốt dưới áp lực cao.
• Kiến thức về môi trường CNTT, bao gồm viễn thông, mạng, lập trình, phương tiện truyền thông, kiến thức về cơ sở hạ tầng hệ thống máy tính.
• Kiến thức và xử lý dữ liệu, các nền tảng phần cứng, phần mềm, ứng dụng doanh nghiệp, và các hệ thống bên ngoài.
• Có kinh nghiệm với các hệ thống cơ sở dữ liệu, phát triển web, hiểu biết về nguyên tắc quản lý dự án, với khả năng áp dụng các giải pháp công nghệ thông tin.

Học vấn - Chuyên môn

Kinh nghiệm làm việc

Từ 04/2007 đến 04/2010:
Công Ty Hùng cáIT IT Manager

ü  Tổ chức thiết kế, lắp đặt, sữa chữa,rnbảo trì, nâng cấp các thiết bị công nghệ thông tin, máy móc văn phòng cho cácrnđơn vị trực thuộc Công ty theo kế hoạch

rnrn

ü      Kiểm tra tình hình sử dụng, đánh giá tìnhrntrạng thiết bị công nghệ thông tin, máy móc văn phòng để đề xuất sửa chữa, nângrncấp đảm bảo sử dụng có hiệu quả .

rnrn    Phụ trách kỹ thuật hệ thống, hạ tầng mạng:rnquản trị an ninh mạng, quản lý trang thiết bị côngrnnghệ thông tin bao gồm hệ thống máyrntính PC,  hệ thống máy chủ,rnhệ thống camera an ninh, hệ thống tổng đài điện thoại, hệ thống wifi....


Từ 04/2010 đến 08/2014:
Tập Đoàn Hoàng Long GroupTrưởng P.CNTT

ü      Phụ trách kỹ thuật hệ thống, hạ tầng mạng:rnquản trị an ninh mạng, quản lý trang thiết bị công nghệ thông tin bao gồm hệ thống máy tính PC,  hệ thống máy chủ, hệ thống camera an ninh, hệ thống tổngrnđài điện thoại, hệ thống wifi....

rnrn

ü      Quản lý, duy trì hoạt động ổn định có hiệurnquả của hệ thống mạng, hệ thống thông tin điện tử, bảo đảm việc kết nối thôngrntin giữa các khoa, phòng ban với nhau và với các cơ quan, đơn vị bên ngoài.

rnrn

ü      Phân tích hệ thống CNTT ( cả phần cứng lẫnrnphần mềm ) mỗi 6 tháng 1 lần để đưa ra phương án sử dụng hệ thống CNTT đạt hiệurnquả tốt nhất.

rnrn    Kiểm trarntình hình sử dụng, đánh giá tình trạng thiết bị công nghệ thông tin, máy mócrnvăn phòng để đề xuất sửa chữa, nâng cấp đảm bảo sử dụng có hiệu quả .


Từ 08/2014 đến nay :
Công ty CP Bệnh viện ĐK Đồng naiPhó P.CNTT

ü  Thiết kế - Triễn khai – quản lý hệ thốngrnđiện nhẹ:

rnrn

·       rnHệrnthống Mạng

rnrn

·       rnHệrnthống âm thanh công cộng

rnrn

·       rnHệrnthống Tổng đài điện thoại

rnrn

·       rnHệrnthống truyền hình cáp

rnrn

·       rnHệrnthống Wifi

rnrn

ü  Thiết kế - Triễn khai – Quản lý hệ thốngrnServer :

rnrn

·       rnHệrnthống Database

rnrn

·       rnHệrnthống Server Mạng

rnrn

·       rnHệrnthống San

rnrn

·       rnHệrnthống Storage.

rnrn

·       rnHệrnthống Server ảo

rnrn

·       rnHệrnthống File Server

rnrn

ü  Triễn khai – hướng dẫn phần mềm Quảnrnlý tổng thể Bệnh viện ( E.Hospital )

rnrn

ü  Điều phối về mặt kỹ thuật của hoạt độngrnP.CNTT

rnrn

ü  Sắp xếp cơ cấu tổ chức và phân bổ nguồnrnlực CNTT vào từng vị trí phù hợp.

rnrn

ü  Tổ chức thiết kế, lắp đặt, sữa chữa,rnbảo trì, nâng cấp các thiết bị công nghệ thông tin, máy móc văn phòng cho cácrnđơn vị trực thuộc Công ty theo kế hoạch đã được phê duyệt.

rnrn

ü   Kiểm tra tình hình sử dụng, đánh giá tình trạngrnthiết bị công nghệ thông tin, máy móc văn phòng đề xuất Tổng Giám đốc phê duyệtrnsửa chữa, nâng cấp đảm bảo sử dụng có hiệu quả hệ thống thiết bị công nghệrnthông tin, máy móc văn phòng. 

rnrn

ü  Phụrntrách kỹ thuật hệ thống, hạ tầng mạng: quản trị an ninh mạng, quản lý trangrnthiết bị công nghệ thôngrntin bao gồm hệ thống máy tính PC, máy chủ, hệ thống camera an ninh, hệ thống tổng đài điện thoại....

rnrnQuản lý, duy trì hoạt động ổn định có hiệu quả của hệrnthống mạng, hệ thống thông tin điện tử, bảo đảm việc kết nối thông tin giữa cácrnkhoa, phòng ban với nhau và với các cơ quan, đơn vị bên ngoài.


Các kỹ năng bạn có

tKỹ năng lãnh đạo và quản lý nhân viên. tKỹ năng về quản trị hệ thống máy chủ ( MCSE ) tKỹ năng về hạ tầng mạng (tương đương CCNA- CISCO) tKỹ năng lập kế hoạch, phân tích các hoạt động của hệ thống CNTT. tPhân tích, thiết kế và triển khai hạ tầng mạng: LAN, WAN, WLAN. Wifi tCấu hình các dịch vụ mạng: DNS, LDAP, DHCP, FTP, IPTABLE, MAIL… tCài đặt và cấu hình các thiết bị mạng: Switch, Router, Firewall … tPhân tích và thiết kế cơ sở dữ liệu. tQuản trị cơ sở dữ liệu: SQL Server, MySQL, Oracle. tKỹ năng lập trình – quản trị hệ thống Website. tKỹ năng lập trình ngôn ngữ C++,C#,ASP,PHP,Java…. tCó kinh nghiệm trong các hệ thống : ERP ,SAP…
0%
tCó sáng kiến và khả năng quản lý thời gian làm việc hiệu quả, khả năng làm việc độc lập và quản lý nhóm. tKiến thức về môi trường công nghệ thông tin, bao gồm viễn thông , mạng, lập trình, phương tiện truyền thông, hiểu biết về hạ tầng hệ thống máy tính . tKiến thức và xử lý cơ sở dữ liệu, nền tảng phần cứng, phần mềm ứng dụng doanh nghiệp, và các hệ thống bên ngoài. tCó kinh nghiệm với các hệ thống cơ sở dữ liệu, phát triển Web, và hỗ trợ người dùng, hiểu biết về nguyên tắc quản lý dự án, có khả năng áp dụng giải pháp công nghệ thông tin. tSử dụng tiếng anh tốt.
0%

Liên hệ

Công Ty GD & DV CNTT TINH NGHỆ
Tầng 9, Tòa Nhà Vietcomreal,
68 Nguyễn Huệ, P.Bến Nghé, Quận 1, Tp.HCM.
Tel. 028 22467086 / 028 22194047
Hỗ trợ hotline (24x7): 0907-000-277
Email: contact@Kiemvieclam.vn

Kết nối với Kiemvieclam

G

0907000277

1
Hỗ trợ qua Facebook
btn-dangkyhoc